Ασημένιο για τους Δόκιμους Αξιωματικούς του ΠΣ

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η ομάδα μπάσκετ της Σχολής Δοκιμών Αξιωματικών του ΠΣ.