ΔΑΑ: Συνελήφθη για εργοδοτικές εισφορές ο ιδιοκτήτης των Ναυπηγείων Ελευσίνας.

Συνελήφθη για χρέη ο ιδιοκτήτης των ναυπηγείων Ελευσίνας.