ΠΣ: Προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων για πρόσληψη 1.300 ιδιωτών ως Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης

Ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος Ανάρτηση προσωρινών πινάκων επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πρόσληψη 1.300 ιδιωτών ως Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης (εδώ) Όνομα # φακέλων # εγγράφων ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. ΑΘΗΝΩΝ 0 2…