Πιστώθηκε το εκλογικό επίδομα στο προσωπικό του Δημόσιας Τάξης.

Αναγνώστης μας, μας ενημέρωσε για την καταβολή της καταβολής του ειδικού επιδόματος εκλογικής αποζημίωσης στους λογαριασμούς του προσωπικού.