“Είμαστε μεσα στην ΕΕ, ακόμα- Εκτός εάν λιαν συντόμως, δε θα είμαστε κράτος μέλος της Σενγκεν”

Απορίες και ερωτηματικά στους Συνoριακούς Αστυνομικούς προκάλεσε η δημιουργία βίντεο απο τον FRONTEX αναφορικά με τη συμμετοχή των χωρών που συμμετέχουν στο κοινο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκπαίδευσης Συνoριακής Φύλαξης. Στο καλοομονταρισμενο…