Απέστειλαν σφαίρα στην προεδρο της Επιτροπής Σοφών.

Επιστολικό φακελο με εσωκλειόμενη σφαίρα των 45mm, παρέλαβε η πρόεδρος της Επιτροπής Σοφών, Αννα Λιγωμένου, στην πρωινή αλληλογραφία στα γραφεία της Επιτροπής.