Δακτύλιος από Δευτέρα (15/09)

Το μετρό της εκ περιτροπής κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας- Δακτύλιος- επανέρχεται απο τη Δευτέρα (15/09) και θα είναι σε ισχύ, μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015.