Βράβευση του ΠΣ και της Π.Ε.Ε.Π.Σ. από την Α.Η.Ε.Ρ.Α. Ελλάδος

Τιμητική διάκριση για την Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών και το Πυροσβεστικό Σώμα.