“Η “Οδύσσεια” ενός.. δακτύλου”

..”Πηρε τα βιβλιάρια του και με ταξί πήγε στο 401 ένα μέσω βροχής, φθάνοντας στα επείγοντα μετά τη διαλογή”.. “Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΕΝΟΣ ΔΑΧΤΥΛΟΥ” Χθες συνάδελφος με ενημέρωσε ότι κατα την…