Καστανιές, Έβρου: Όταν το ελληνικό περίπολο εντόπισε Τούρκικη Στρατοχωροφυλακή- “Ενα συνηθισμένο βράδυ περιπολία ” (video)

Βράδυ στα σύνορα του Έβρου στο ύψος του φράχτη στις Καστανιές το ελληνικο περιπολία διασταυρώνεται με την Τουρκική Στρατοχωροφυλακή Μεικτό ελληνικό κλιμάκιο σε περιπολία στο μήκος του φράχτη στις σύνορα…