Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.(Π.Ο.ΔΙ.Ν.): Περιφερειακές Ομάδες Δίωξης Ναρκωτικών Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής

Με αποφάσισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, κυρώθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας Περιφερειακών Ομάδων Δίωξης Ναρκωτικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.(Π.Ο.ΔΙ.Ν.).