Βοιωτία: Κήρυξη κοινοτήτων σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου, κήρυξε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας : ● την Κοινότητα Κυριακίου της Δημοτικής Ενότητας Κυριακίου, τις…