“Όσο δεν αντιμετωπίζεται, τόσο μεγαλύτερο θα γίνεται το πρόβλημα. Μέχρι να έρθει η ώρα μηδέν”

“..Η κυβέρνηση φυσικά επιλέγει να αγνοήσει την κατάσταση προκαλώντας την τύχη της καθώς δεν χρειάζεται πολύ για να ανάψει η σπίθα που θα προκαλέσει πολύ μεγάλα προβλήματα αλλά θα διασύρει…