Τελετή παράδοσης παραλαβής της ηγεσίας ΕΛΑΣ.

Αλλαγή της ηγεσίας για την ΕΛΑΣ, στις εγκαταστάσεις της Αμυγδαλέζας