Παραδόθηκαν τα 150 νέα οχήματα των κινητών μονάδων της ΕΛΑΣ.

Παραδόθηκαν τα ειδικού τύπου οχήματα στην ΕΛΑΣ, τα οποία θα διατεθούν σε υπηρεσία κινητής Αστυνόμευσης.