Σ.Κ.Αγίου Στεφάνου: Αιτείται 5θημερη άδεια ο Νίκος Παλαιοκώστας.

Ο Νίκος Παλαιοκώστας έγκλειστος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου αιτείται πενθήμερης άδειας.