Παγκωακό Συλλαλητήριο, κατά της λειτουργίας HOTSPOT

Συλλαλητήριο Διαμαρτυρίας μπροστά στο Δημαρχείο Κω, έχουν προγραμματίσει κάτοικοι της Κω, εκφράζοντας την αντίδρασή τους, στην εγκατάσταση HOT SPOT – ΚΕΠΥ στο αποχαρακτηρισμένο στρατόπεδο στο Πυλί.