“Επαίτης χαμένης αξιοπρέπειας ο ρόλος του συγχρόνου Αστυνομικού”

..”Βοηθήστε μας να βρούμε τη χαμένη μας αξιοπρέπεια… Μη μας αφήνεται να γινόμαστε επαίτες και όχι επαίτες χρημάτων, αλλά της αξιοπρέπειας μας”.. Επαίτης χαμένης αξιοπρέπειας ο ρόλος του συγχρόνου αστυνομικού!!!…