Ανάγκη αιμοδοσίας για ε.α. Ταξίαρχο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Άμεση ανάγκη αίματος για μετάγγιση σε ε.α. Ταξίαρχο της Ελληνικής Αστυνομίας