“Πόσο δίκαιο να υπάρχουν ειδικά επιδόματα για “ειδικές” υπηρεσίες, αλλά όχι για μάχιμες υπηρεσίες”

…”όλοι ανάλογα με τις προτάσεις μας θα κληθούμε να λογοδοτήσουμε στους συναδέλφους και να αποδείξουμε αν είμαστε συνδικαλιστές ή Πολιτικοί”.. Συνεχίζονται αδιάκοπα οι προτάσεις για το βαθμολόγιο, χωρίς βέβαια κανένας να…

“Δώστε κίνητρα στους Αστυνομικούς να παραμείνουν στις μάχιμες υπηρεσίες”

 “..Μόνο που τα τελευταία χρόνια με την φοβερή μείωση των προσλήψεων ιδιωτών στην Αστυνομία και με την αστυφυλακοποίηση – ομογενοποίηση των πρώτων σειρών Ειδικών Φρουρών.. η έλλειψη προσωπικού είναι πιο…