Έκτακτες κρίσεις κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Εκδόθηκε το ΠΔ με τους ονομαστικοποιημένους πίνακες έκτακτων κρίσεων κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής Κυρώνονται οι πίνακες έκτακτης κρίσης Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, προερχόμενων από τη Σχολή Δοκίμων…