Έκκληση Αστυνομικού, για ιστοσυμβατό δότη μυελού των οστών.

Έκκληση απευθύνει Αστυνομικός για τον πατέρα του- συνταξιούχο Αστυνομικό- ο οποίος χρήζει μεταμόσχευση μυελού των οστών.