“Πυροσβεστική, η πιο καλοκουρδισμένη μηχανή της Πολιτικής Προστασίας”

Μήνυμα του προέδρου της ΕΥΠΣ Κεντρικής Μακεδονίας, Ιωάννη Ιωαννίδη για την Μεγάλη Εβδομάδα “Κυριακή των Βαΐων σήμερα. Καλή Μεγάλη & Ευλογημένη Εβδομάδα σε όλη την Πυροσβεστική Οικογένεια. -Στους Πυροσβέστες που…