Συκοφαντική δυσφήμηση, ελευθερία έκφρασης και κριτική στο πλαίσιο Δημοτικού Συμβουλίου (Μακρής κατά Ελλάδος)

Με μία ενδιαφέρουσα απόφασή του για την ελευθερία της έκφρασης στο πλαίσιο πολιτικών συζητήσεων και τη διάκριση ανάμεσα σε δηλώσεις για γεγονότα και αξιολογικές κρίσεις, εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων…