Μεταφορά αρμοδιοτήτων σε Κωνσταντίνο Τσουβάλα και Μιχάλη Καραμαλάκη με ΦΕΚ

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη Με ΦΕΚ η μεταφορά αρμοδιοτήτων από τους υπουργούς Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Λευτέρη Οικονόμου στους Κωνσταντίνο Τσουβάλα, Μιχάλη…