ΠΣ: Στο Κέντρο ιχνηλασίας του 112 σπουδαστές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Στο Κέντρο Ιχνηλασίας του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων Πλήρης αξιοποίηση και του δυναμικού των σπουδαστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, με…