Πανεπιστήμιο Αθηνών: Φοιτητική Ταυτότητα και ταυτοπροσωπία, για την είσοδο στο Ίδρυμα.

Ανέλαβε καθήνοντα (01/09) ο νεοεκλεγείς Πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο καθηγητής Νομικής Θεόδωρος Φορτσάκης. Με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειρουργίας όλων των σχολών και των κτηρίων του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος,…