Διάβημα διαμαρτυρίας της ΛΑΕ στον Υπουργό ΠροΠο για περιστατικό Αστυνομικής τρομοκρατίας και απάνθρωπης συμπεριφοράς

Διάβημα διαμαρτυρίας κλιμακίου της ΛΑΕ στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη για περιστατικό αστυνομικής τρομοκρατίας και απάνθρωπης συμπεριφοράς σε βάρος στελέχους της. Κλιμάκιο της ΛΑΕ στο οποίο συμμετείχαν τα μέλη της…