Τμήμα Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων: «Σκύλος, λαμβάνει;»

Η εκπαίδευση, η επιχειρησιακή δράση, η ζωή αστυνομικού σκύλου-συνοδού, η προσφορά των σκυλιών αυτών στην κοινωνία και ο καίριος ρόλος τους σε υποθέσεις Τρίτη Μεσημέρι. Ένα από τα εισερχόμενα μηνύματα…