ΕΝ.ΑΣ.Υ Αθηνών: “Μόνο εξορθολογισμός των Αστυνομικών δυνάμεων στα νησιά θα λύσει το πρόβλημα”

..”το 1/3 και πλέον των διμοιριών της Υ.Α.Τ. βρίσκεται μόνιμα σε μετακίνηση και διάθεση στα νησιά, οι εναπομείναντες διμοιρίες προσπαθούν, αν και με μειωμένο αριθμό, να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες ……