ΚΟΝΙΤΣΑ- Γανναδιό/ Μόλιστα: Ιερόσυλοι σύλησαν Μονές.

Ιερόσυλοι, αφήρεσαν εικόνες και ιερατικά κειμήλια σε διαρρήξεις τις οποίες πραγματοποίησαν σε Ι.Μ στην Κόνιτσα.