“Οι υπάλληλοι της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας κινούμενοι κυριολεκτικά στα πρανή της προσβολής από τον covid-19”

Με τη χώρα σε γενική καραντίνα, οι υπάλληλοι της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας καταβάλλουν τη δική τους προσπάθεια να ανταποκριθούν στο δύσκολο έργο τους στα περιστατικά θανάτων “Καθημερινή και τεράστια είναι η…