Γ. Βανικιώτης: Χρειάζεται να λυθούν πρακτικά θέματα στην Ελλάδα για την εμπορία ανθρώπων

Ο Ταξίαρχος εα της ΕΛ. ΑΣ, εκλεγμένο μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναφέρθηκε σε «αθέατο έγκλημα» κατά την ενημέρωση της αρμόδιας…