Υπ.Δικαιοσυνης: Νέος γραμματέας αντιεγκληματικής πολιτικής ο Αγγελος Τσιγκρής

Ο δικηγόρης καθηγητής εγκληματολογίας Αγγελος Τσιγκρής αναλαμβάνει καθήκοντα νέος γενικός γραμματέας αντιεγκληματικής πολιτικής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.