Αρχηγείο ΠΣ: “Επείγοντα μέτρα λειτουργίας των Γραφείων Πυρασφάλειας στην επικράτεια για την προστασία από τον κορωνοϊό”

Μέτρα προστασίας των πυροσβεστικών υπαλλήλων και οι υποχρεώσεις τους για την πρόληψη και προστασία διάδωσης του κορωνοϊού Σε συνέχεια της έκδοσης (12/03) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, διαταγή από το Αρχηγείο…