“Παράνομες και αντισυνταγματικές Διακρίσεις στην Ε.Μ.Α.Κ”

Το κείμενο προωθήθηκε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του NantiaReport.gr και δημοσιεύεται όπως έχει συνταχθεί από τον υπογράφοντα* «Το παρόν άρθρο αποτελεί μια εμπεριστατωμένη απάντηση στην διαταγή σχετικά με την υποχρεωτικότητα του…