“Κλείνοντας τις εργασίες του συνεδρίου της ΕΑΠΣ, παραδίδουμε στην επόμενη γενιά στελεχών”

Με την ολοκλήρωση του κύκλου εργασιών του Συνεδρίου της ΕΑΠΣ, ο πρόεδρος των Αξιωματικών του ΠΣ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το συνδικαλισμό «Κλείνοντας τις εργασίες του συνεδρίου της ΕΑΠΣ…