Σκουριές: Αλλοδαποί συνελήφθησαν με μολωτοφ, μαχαίρια, και κράνη στα επεισόδια

Γεμανοί, Βούλγαροι, Πολωνοί βρίσκονται μεταξύ των συλληφθέντων στα επεισόδια στις Σκουριές Χαλκιδικής.