Μυτιλήνη: Σε ένα “καρέ” η βασική θεματολογία της επικαιρότητας, του καλοκαιριού.

Σε μια εικόνα.. η επικαιρότητα του καλοκαιριού, όπως την κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός σε παραλληλη εξελιξη την ίδια στιγμή.