Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος του έτους 2019

Επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών «Το Υπουργείο Οικονομικών, έχοντας πλήρη επίγνωση των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, ανακοινώνει τη χρονική παράταση της προθεσμίας υποβολής φορολογικών…