“Τελικά τι «πετύχαμε» ως Αστυνομία την περίοδο της πανδημίας”;

Σε αποτίμηση της συνδρομής στους ελέγχους εφαρμογής των διατάξεων για τον περιορισμό της διάδοσης της COVID-19 από την Ελληνική Αστυνομία, συνδικαλιστής- Αστυνομικός* απευθύνει ανοιχτή επιστολή Παραθέτει στο κείμενο γνώμης ο ένστολος…