Στον Πανεπιστημιακό Χάρτη ERASMUS εντάσσεται η Σχολή Αξιωματικών της ΕΛΑΣ

Ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας αναφορικά με την ένταξη της Σχολής Αξιωματικών στον Πανεπιστημιακό Χάρτη ERASMUS Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας υποβλήθηκε επιτυχώς αίτηση συμμετοχής στο χρηματοδοτικό ευρωπαϊκό…