Με ΦΕΚ 180 επιλαχόντες εποχικοί διορίζονται στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πενταετούς υποχρέωσης

Εκδόθηκε το ΦΕΚ και η διαδικασία ολοκληρώνεται Με το ΦΕΚ 316 Γ/19-3-2020 οι 180 επιτυχόντες- επιλαχόντες υποψήφιοι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης διορίζονται στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης. “Αποκαθιστούμε την…