Επιστολή Επιλαχούσας Π.Π.Υ. στο Γενικό Γραμματέα Πολιτκής Προστασίας.

Επιστολή Επιλαχούσας Π.Π.Υ. προς το Γενικό Γραμματέα Πολιτκής Προστασίας, απο τις 28 Μαίου 2015.