«Αναβάθμιση και βαθμολογική εξέλιξη, με αποδέσμευση από πάρεργα που δεν ταιριάζουν στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης»

Κείμενο γνώμης του Αντιπροέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων, για τον αποδέσμευση των Αστυνομικών από το πάρεργο της επίδοσης εγγράφων στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης «Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε συζητήσεις…