Επανεκκίνηση για υποθηκοφυλάκεια και συναινετικές προσημειώσεις για τα δάνεια επανεκκίνησης από τις 27 Απριλίου

Τις υπηρεσίες για την κίνηση της αγοράς μέσω των δανείων που θα λάβουν οι επιχειρήσεις – μικρές και μεγάλες- και οι ιδιώτες για την επανεκκίνηση της αγοράς, ανοίγει το Υπουργείο…