Τα καθήκοντα και οι προϋποθέσεις επιλογής των νέων Δημοτικών Αστυνομικών

Η επανασύσταση του Σώματος της Δημοτικής Αστυνομίας, σχεδιάζεται να επανέλθει σε όλους τους Δήμους με αυξημένες αρμοδιότητες για τα στελέχη της Υπηρεσίας, όπως καθορίζεται σε Σχέδιο Νόμου το οποίο θα…