Κοινή ανακοίνωση Ενώσεων Αστυνομικών: “Προδιαγραφές υπηρεσιακών οχημάτων της ΕΛ.ΑΣ”

Επιστολή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, πολιτικό προϊστάμενο της ΕΛΑΣ, απέστειλαν οι συνδικαλιστικές Ενώσεις των Αστυνονικών, για την «εναρμόνιση των προδιαγραφών με τα προβλεπόμενα και τη συντήρηση των υπηρεσιακών…