ΓΓΠΠ: Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις για τις οποίες με αποφάσεις της Κυβέρνησης, αναστέλλεται μέχρι 31/03 η λειτουργία τους*

Ανακοίνωση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Με τις μέχρι σήμερα (17/03) αποφάσεις της Κυβέρνησης, αναστέλλεται η λειτουργία των παρακάτω ιδιωτικών επιχειρήσεων με βάση τις ακόλουθες δραστηριότητες (αναφέρεται ο αντίστοιχος…