Κόκκινος Μυλος: ΤΩΡΑ- Αναζητήσεις για το δράστη ληστείας

Διέφυγε με δίκυκλο, σε αναζήτησή του, πληρώματα της ΕΛΑΣ